Bouwkundige keuring

Wat is een bouwkundige Keuring?

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn gesteld door de Nationale Hypotheek Garantie. Onze bouwkundige rapporten worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle, bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde, financiële instellingen.

Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven. Voorzien van foto’s, wordt het bouwkundig onderzoek full colour uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

Het bouwkundig onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren inspecteur. De bouwkundigen werken in een klein rayon zodat ze bekend zijn met specifieke plaatselijke omstandigheden of bouwstijlen. Een bouwkundige inspectie is eigenlijk echt een hoofdzaak!

Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden, is er een checklist opgesteld. Tijdens de bouwkundige keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt. De woning wordt van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecheckt!

Prijs: € 375,- (incl. btw)